Regularność wykonywania badań USG

Regularne badania ultrasonograficzne (USG) mogą być pomocne w diagnozowaniu i monitorowaniu różnych schorzeń. Warto przy okazji przyjrzeć się chorobom, które pojawiają się, a które dobrze diagnozuje konkretne badanie USG. Przy okazji warto dowiedzieć się więcej o samym badaniu, jak i o jego najważniejszych czynnikach.

Szczegółowe badania USG – które można wykonać

USG brzucha może być wykorzystywane do identyfikacji i monitorowania schorzeń takich jak kamica żółciowa, zapalenie trzustki, choroba Crohna, zapalenie wątroby, nowotwory jelit czy torbiele nerek.

USG nerek może pomóc w wykryciu kamieni nerkowych, torbieli, nowotworów czy stanów zapalnych. U kobiet badanie USG miednicy może być przydatne w diagnozowaniu chorób jajników i macicy.

USG tarczycy, serca

USG tarczycy jest często wykonywane w celu oceny wola, guzków tarczycy czy innych zmian strukturalnych w tej części ciała.

USG serca, zwane echokardiografią, pozwala ocenić strukturę i funkcję serca. Jest często stosowane w przypadku podejrzenia wrodzonych wad serca, chorób zastawkowych, niedomykalności czy zaburzeń rytmu serca.

USG piersi jest jednym z narzędzi służących do wykrywania i monitorowania zmian w piersiach, takich jak guzki, torbiele czy guzy nowotworowe.

Warto jednak pamiętać, że konieczność przeprowadzenia regularnych badań USG https://naszlekarz.pl/usluga/usg-torun/ zależy od indywidualnych czynników ryzyka, objawów i historii medycznej danej osoby. Decyzję o konieczności wykonania badania i jego częstotliwości powinien podjąć lekarz na podstawie indywidualnej oceny pacjenta.